Hakkımızda  |  İletişim  |  Turkey  |  International  |
English  |  Turkish  |  
Grant Thornton Turkey
Vergi Hizmetleri

Türkiye’de yürürlükte olan vergi, mali ve dış ticaret mevzuatı teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Mevzuatta yapılan değişiklikler, mevzuatın doğru anlaşılmasının ve yorumlanmasının önemini arttırmıştır. Grant Thornton Türkiye vergi uzmanları, vergisel konuların her işletme için çok önemli olduğu bilinci ve farklı sektörlerde edindikleri geniş deneyim ile hareket etmektedirler. Vergi hizmetlerimiz, ana başlıklar itibariyle, şunlardır:

  • Tam tasdik çalışmaları
  • Vergi hesaplamaları
  • Raporlama
  • Periyodik vergi denetimi hizmetleri
  • Genel vergi danışmanlığı hizmetleri
  • KDV iadesi raporları
  • Tübitak destekleri ve Ar-Ge raporlama hizmetleri
  • Vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin olarak sunulan danışmanlık hizmetleri
  • Vergi planlaması hizmetleri
  • Sanayi Tezleri Programı (San-tez) projelerinin raporlanması
  • AB projelerinin raporlanması
  • Özel amaçlı raporların yazılması (sermaye raporu , mali durum tespit raporu vb)
  • Eğitim hizmetleri
  • Sirküler dağıtımı
Tasdik çalışmalarımız sonucunda aşağıda özetlediğimiz faydaları sağlayabilmek mümkün olacaktır.
 
  • Yanlış vergi uygulamaların erken teşhisi ve düzeltilmesi
  • Gelir ve gider kalemlerinin belgelerinin örnekleme bazında yada bütünüyle incelenerek bunların vergi açısından uygunluğunun incelenmesi
  • Beyannamelerin incelenmesi
  • Yasal hesapların Tek Düzen Hesap Planı ve uygulamalarına uygunluğunun incelenmesi
  • Bordroların vergi ve sigorta açısından incelenmesi
  • Amortismanların vergi kanunlarına uygunluklarının incelenmesi
  • Kanunen kabul edilmeyen gider ve vergiye tabi olmayan gelirlerin ayrıştırılması
  • Tüm bilanço kalemlerinin Vergi Usul Kanunu’nun değerleme prensipleri ve diğer vergi kanunları açısından uygunluklarının incelenmesi
  • Kurumlar vergisinden istisna gelirlerin incelenmesi
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kurumlar vergisi indirim tutarının hesaplanması

İletişim

Grant Thornton hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bize ulaşın.

© 2019 Grant Thornton Turkey – All rights reserved Yasal  |  Gizlilik  |  Site Haritası  |